Baitullah


Rumah Allah yang menjadi pusat penyatuan Qiblat umat Islam dalam beribadat.

No comments:

Post a Comment