Doa dan Zikir Amalan

1. Surah 21, Al-Anbiya: Ayat 87
“Sesungguhnya tiada Tuhan selainMu (Ya Allah)! Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang zalim (menganiayai diri sendiri).”

2. Surah 20, Thohaa: Ayat 25 - 28
“Ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Dan mudahkanlah bagiku urusanku. Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku.”

3. Surah 9, At-Taubah: Ayat 128 - 129
“Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri (Nabi Muhammad s.a.w.), yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah: ‘Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya aku bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arasy yang agung (besar).”

4. Surah 65, At-Talaq: Ayat 2 - 3
“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan); Dan mendatangkan rezeki dari sumber yang tidak diduga. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala perkara yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan kadar dan masa bagi tiap-tiap sesuatu.”

5. Surah 56, Al-Waqiah

.

No comments:

Post a Comment