Tidak Bimbang dan Tidak Berdukacita

Surah Yunus (10): Ayat 62 - 64:
[62] Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita.
[63] (Wali-wali Allah itu ialah) orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa.
[64] Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat; tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah yang demikian itulah kejayaan yang besar.
Wali Allah tidak bimbang (terhadap masa hadapan) dan tidak berdukacita (di atas kejadian masa yang lalu). Orang yang tidak bimbang akan sentiasa tenang dalam setiap keadaan. Orang yang tidak berdukacita akan sentiasa hidup aman.

Bagaimana nak mencapai kehidupan yang "tidak bimbang" dan "tidak berdukacita"? Jadilah orang yang beriman (berpegang pada aqidah) dan sentiasa bertaqwa (menjaga diri untuk melakukan apa yang Allah suruh dan menjauhi apa yang Allah larang)!

Orang yang beriman dan bertaqwa akan terus menimba ilmu pengetahuan sampai liang lahad, menjaga akhlak terhadap sekalian makhluk, berusaha dengan penuh ikhlas kerana Allah (jadi pasti tidak menipu), mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran dan berserah kepada Allah setelah membuat yang terbaik.

Allah berjanji wali-waliNya (iaitu semua orang yang beriman dan bertaqwa) akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.
.

No comments:

Post a Comment